COVID-19 Regels

Corona protocol Duiklocatie Boschmolenplas versie 08072021

Alleen door samen de onderstaande voorzorgsmaatregelen op te volgen, kunnen wij de duiklocatie op een verantwoorde manier openen en geopend houden.

Houd de duiksport corona vrij:

Dit zijn de door ons getroffen Corona voorzorgsmaatregelen om het risico voor jou, andere bezoekers en ons personeel zo veel mogelijk te beperken:

 • Bij coronasymptomen of enige twijfel over je gezondheid blijf thuis. Géén toegang!
 • Heb je Corona (Covid-19) gehad of enige twijfel over jouw duik-fitheid raadpleeg jouw huis- of keuringsarts.
 • Gezondheidskeuringen: indien verlopen, volg de regels van jouw duikorganisatie.
 • Jouw parkeerplaats wordt door een medewerker van Duiklocatie Boschmolenplas toegewezen. Dit doen wij voor de gezondheid van jou, die van andere bezoekers en ons personeel. Hierover voeren wij geen discussie.
 • Voldoende afstand tussen auto’s.
 • Campers en caravans zijn niet toegestaan.
 • Parkeerplaatsen (kunnen) zijn gescheiden door bijvoorbeeld pallets. Indien dit niet zo is, volg je de aanwijzingen van het personeel op.
 • Afstand tot andere personen minimaal 1.50 meter. Onderwater is dit niet van toepassing. 
 • Vermijd groepsvorming en houd minimaal 1,5 meter afstand boven water.
 • Briefings zijn toegestaan. Houd altijd 1.5m afstand!
 • Club- of verenigingsactiviteiten zijn toegestaan 1.5m afstand!
 • Duik indien mogelijk telkens met je vaste buddy’s.
 • Iedere duiker dient in het bezit te zijn van een geldig duikbrevet minimaal openwater / 1* brevet of te duiken onder begeleiding van een gekwalificeerd instructeur . Voor het wel of niet mogen geven van opleidingen dien je je strikt te houden aan de op dat moment geldende voorschriften van jouw brevetterende duikorganisatie.
 • Controle duikmateriaal z.g.n. ‘’Buddy check / veiligheidscontrole’’: Duikers demonstreren op minimaal 1.50 meter afstand van elkaar duidelijk aan elkaar dat hun uitrusting in orde is. (Visueel en verhaal!)
 • Raak elkaars duikuitrusting NIET aan!
 • Duikers volgen indien aanwezig uitgezette route op parkeerplaats naar- en uit het water.
 • Het in- en uitgaan van het water geschied via de bestaande instapplaatsen welke nu gescheiden zijn: 1 zijde voor het water in te gaan. Aangegeven door borden een richting verkeer of aangegeven door voorrangsborden. Witte pijl gaat voor rode pijl / zwarte pijl gaat voor rode pijl. Duikers die het water uitgaan hebben voorrang op hen die het water in willen gaan.
 • Houd afstand en respecteer elkaars gezondheid.
 • Het delen van ademlucht is niet toegestaan (m.u.v. noodgevallen)
 • Vermijd situaties waarbij extra risico bestaat op duik- en decompressie ongevallen en blijf ruim binnen de nultijden
 • Geen decompressieduiken 

Sportduik opleidingen:

Naast de andere richtlijnen in dit protocol gelden er voor duikopleidingen verder nog onderstaande punten:

 • Richt opleidingen zodanig in dat de 1,5 meter afstand boven water gewaarborgd kan worden.
 • Denk hierbij in ieder geval aan aanpassingen bij uitvoeren van: de buddycheck, (de)briefing, in het water gaan en uit het water komen, meehelpen met het aan- en uittrekken van de uitrusting.
 • Geef theorielessen/droge contactmomenten zoveel mogelijk online, maak gebruik van e-learning producten indien beschikbaar.
 • Vermijd opleidingssituaties en oefeningen waarbij een grotere kans bestaat op duik- of decompressieongevallen om onnodige druk op de gezondheidszorg te voorkomen.
 • Bij opleidingssituaties en verplichte oefeningen in een cursus waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dien je bij jouw opleidingsorganisatie na te gaan welke alternatieven zij voorschrijven.
 • Bij opleidingssituaties en verplichte oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden, dien je bij jouw opleidingsorganisatie na te gaan welke alternatieven zij voorschrijven.
 • Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 meter afstandsregel en hygiëneregels te houden.

Dit zijn de aanpassingen op onze duiklocatie:

Sanitair

 • Dragen mondkapje stellen wij verplicht i.v.m. geen mogelijkheid 1.5m!
 • Doe je grote boodschap bij voorkeur thuis.
 • Aanwezigheid wastafels om handen te wassen . Hier zal ook zeep aanwezig zijn.
 • Rookverbod bij sanitaire voorzieningen i.v.m. brandgevaar.
 • Rokers dienen ten alle tijden een eigen asbak voorhanden te hebben en deze te gebruiken. Geen sigaretten peuken op de grond. Dit hoort sowieso niet, maar brengt ook nog eens besmettingsgevaar voor anderen!

Vulstation

 • Bij het nieuwe vulstation is door middel van lijnen op de grond een “alleen personeel’’ gebied ingericht om ons personeel te beschermen.
 • Houdt minimaal 1.5 meter afstand tot andere personen.
 • Dragen mondkapje stellen wij verplicht bij niet 1.5m afstand mogelijk!
 • Bedieningspaneel van vulstation zal regelmatig gereinigd worden.
 • Personeel vulstation zal beschermende handschoenen dragen.
 • Kranen van flessen zullen ontsmet worden alvorens deze te vullen.
 • Van de ter vulling aangeboden flessen dienen alle ademautomaten en jackets gedemonteerd te zijn i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Wij zullen de fleskranen ontsmetten alvorens deze te vullen. Alleen flessen met perslucht mogen aangeboden worden in verband met brandgevaar ontsmettingsmiddel.
 • Rookverbod bij vulstation en sanitaire voorzieningen.

Winkel

 • Houd 1.50 meter afstand!
 • Het is niet toegestaan zelf artikelen te passen.

Horeca

Er bestaat de mogelijkheid voor om plaats te nemen op ons terras :

 • Bestellen afrekenen en afhalen aan balie.
 • Volg de aangegeven route.
 • Het meebrengen en nuttigen van eigen alcohol houdende dranken is niet toegestaan! (Dit was altijd al zo maar vanaf nu zullen wij hier op toezien)
 • Eigen stoelen en ander meubilair zijn niet toegestaan.
 • Roken op het terras liever niet.

Verder worden de adviezen van het RIVM en NOB/PADI gevolgd.

https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Verantwoord-Onderwatersport-in-de-15-meter-samenleving-versie-3.pdf

De reeds geldende huisregels van Duiklocatie Boschmolenplas blijven geldig indien niet in strijd met bovenstaande. Bij onduidelijkheden of twijfel beslist directie en/of personeel van Duiklocatie Boschmolenplas.

Bij het niet gehoor geven aan bovenstaande regels wordt de toegang tot de duiklocatie ontzegd.

Duiken geschied ten alle tijden op eigen risico.

Directie Duiklocatie Boschmolenplas BV