Flora en Fauna

Flora en Fauna in, op of langs de Boschmolenplas.
 
Iedere maand plaatsen wij, in samenwerking met ons Boschmolenplas Flora en Fauna team, een nieuw item over iets dat leeft in, op of langs de Boschmolenplas. Hierdoor geven wij jou nog meer informatie over de Boschmolenplas. Ons doel hierin is jou meer bewust te maken van dit prachtige maar ook kwetsbare biotoop. Wijs elkaar op deze kwetsbaarheid. Laat anderen die na jou komen ook plezier beleven aan deze unieke duiklocatie door je te houden aan onderstaande punten:

  • Gebruik voor bodemoefeningen alleen de daarvoor bestemde platforms
  • Draag zorg voor een perfecte uitloding
  • Beweeg je horizontaal door het water
  • Zorg voor minimaal 1 meter afstand tussen de bodem en jezelf
  • Blijf met je vinnen van de bodem (opgeworpen stof dwarrelt neer op de planten en dieren en verstikt deze)
  • Zwem niet door of over waterlelie-bedden
  • Zwem over begroeiing heen en niet er doorheen
  • Kijk alleen naar de dieren, planten en objecten, raak ze niet aan en verstoor ze niet

Meld bij een van onze stafleden wie, wat, waar zich niet houdt aan de bovengenoemde punten.

Het zoetwaterkwalletje

Het zoetwaterkwalletje (Craspedacusta sowerbii), een interessante levenscyclus! Aan het einde van een warme zomer is er een redelijke kans  aanwezig dat we in de Boschmolenplas het zoetwaterkwalletje Craspedacusta sowerbii  tegen komen.  Het zoetwaterkwalletje heeft warm water nodig om de kwalvorm aan te kunnen nemen. Toch zien we ze niet altijd na een warme zomer. Waarom ze de ene keer wel en de andere keer niet gevormd worden is nog onbekend. Craspedacusta sowerbii is het enige zoetwaterkwalletje dat je in Nederlands zoet water tegen kan komen. (meer…)

Zonnebaars

De zonnebaars (Lepomis gibbosus) komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Het is een mooi visje, daarom worden ze in  Nederland al heel lang verhandeld als aquarium en vijver visje. Door uitzetting en ontsnapping is de zonnebaars in de Nederlandse wateren terecht gekomen. In de Boschmolenplas komen we ook al heel lang een populatie zonnebaars tegen maar in  sommige wateren is de populatie zo groot dat het een probleem geworden is. (meer…)

Jenkins waterhorentje

Jenkins waterhorentjeMaria bestaat!! Ze leeft in de Boschmolenplas. Een heel klein slakje uit de Boschmolenplas verricht een wonder. Het gaat hier om Jenkins waterhorentje (Potamopyrgus antipodarum).Het schelpje is maar 6,5mm bij 3,5mm groot. Het slakje zelf is grijs met lichtere tentakels. Ze zitten werkelijk overal op, aan en onder. Oorspronkelijk komt de soort uit Nieuw Zeeland. In het warme gedeelte van het jaar kunnen ze zo massaal voorkomen dat waterplanten er bijna zwart van zien. (meer…)

Overleven in de winter

Zoals velen wel weten trekken de vissen in de winter naar het diepe water om daar in het minst koude deel (al of niet in de modder weggekropen) de winter te overleven. Andere soorten moeten dit anders doen daar zij niet kunnen zwemmen of verplaatsen. In dit artikel aandacht voor twee overlevingsstrategieën die wel erg op elkaar lijken ondanks dat deze verder niets met elkaar gemeen hebben. (meer…)

Baarzen-eitjes

Lentekriebels bij de baarzen

Lentekriebels bij de baarzen. Steeds meer leven is nu in de Boschmolenplas weer te zien, vissen ontwaken uit hun winterslaap of worden weer actiever door het warmer wordende water. Zo ook de baarzen (Perca fluviatilis) . Zij gaan ook meteen voor nageslacht zorgen wat een mooi schouwspel oplevert. (meer…)