Aasgarnalen

Flora & Fauna
|
21 juli 2023

 
In de Boschmolenplas kennen we drie soorten garnalen. De Europese zoetwatergarnaal (Atyaephyra desmaresti). Deze is lang geleden gedurende een korte periode waargenomen in de Boschmolenplas. Daarna helaas nooit meer. Jammer want het is een mooie garnaal.

De twee andere soorten zijn aasgarnalen en beide afkomstig uit het Ponto Kaspische gebied. Het is de bloedrode aasgarnaal (Hemimysis anomala) en de Kaspische aasgarnaal (Limnomysis benedeni). Beide soorten kunnen massaal voorkomen in de Boschmolenplas. Ze uit elkaar houden is vrij eenvoudig. De Kaspische aasgarnaal is doorzichtig tot wit. De bloedrode heeft rode pigmentatie op het lichaam. Zeker tijdens een nachtduik zal de Kaspische aasgarnaal je lamplicht vertroebelen omdat ze het heerlijk vinden te baden in het licht. De bloedrode heeft een hekel aan licht en zal snel verdwijnen. Hoewel beide soorten exoten zijn hebben allerlei levensvormen deze aasgarnalen inmiddels op het menu staan. Duikers die geduldig genoeg zijn om rustig te wachten tot het lamplicht zich gevuld heeft met garnaaltjes zullen zien dat hier weer baarsjes op af komen die de garnaaltjes bejagen en eten. Maar ook minder voor de hand liggende dieren eten deze aasgarnaaltjes. Bijvoorbeeld de Hydra (Hydra oligactis) Dit dier is veel kleiner dan de aasgarnaaltjes maar eenmaal een aasgarnaaltje gevangen met de tentakels wordt deze opgegeten waarbij het lichaam van de Hydra behoorlijk kan uitzetten. Ga bij een volgende nachtduik eens rustig bij het oefenplateau liggen en laat de baarsjes een leuke show opvoeren want ze kunnen rare capriolen uithalen als ze aasgarnalen jagen. De Hydra’s zijn op planten en stenen te vinden. Ook overdag kun je ze tegenkomen met een aasgarnaal aan hun tentakels of in hun lijf.

Aasgornaal
Bloed rode aasgarnaal gevangen door een Hydra

Mysids

There are three kinds of shrimps in the Boschmolenplas. The European fresh water shrimp (Atyaephyra desmaresti). For a short time long ago it was seen in the Boschmolenplas. Unfortunately after that never again. A pity because it’s a beautiful shrimp. The other two species are mysids and origin from the Ponto Caspian aria. It’s the blood red mysid (Hemimysis anomala) and the Ponto Caspian mysid (Limnomysis benedeni). In the Boschmolenplas both species can occur in huge numbers. It’s easy to distinguish the two from each other. The Ponto Caspian mysid is transparent to white. The blood red mysid has red pigmentation on the body. During a night dive the Ponto Caspian mysid will dim your dive light because they love to be in the spotlight. The blood red mysid hates light and will disappear very quickly. Although both species are invaders, meanwhile a lot of species have these mysids on their menu. Divers with enough patience to wait until the light of the lamp has filled with mysids will see that this again attracts perch that will hunt and eat the mysids. But also less obvious animals eat the mysids. For example the Hydra (Hydra oligactis). This animal is much smaller than a mysid but once a mysid is captured with the tentacles it will be eaten where the Hydra’s body can expand considerably. At the next night dive, go to the plateau and look at the perch performing a nice show while hunting the mysids. Hydra’s are found on plants and stones. Also at daytime you can encounter the hydra’s with a mysid on their tentacles or in the body.

Text and photo’s Silvia Waajen

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024