Palingen, waar zijn ze gebleven?

Flora & Fauna
|
21 juli 2023

Wie al heel lang in de Boschmolenplas duikt weet dat de paling of aal nooit een algemene vis in deze plas geweest is. De kans om een paling tegen te komen is het grootst tijdens een nachtduikje maar zelfs dan moet je geluk hebben. Feit is dat de paling door de jaren heen steeds zeldzamer is geworden. Waarom? Omdat vissers ze maar blijven vangen.

Na 10 tot 15 jaar in zout, zoet of brak water te hebben geleefd beginnen de palingen te trekken richting Sargasso zee, een kleine 6000 km verderop. Eenmaal hier aangekomen worden op grote diepte eitjes bevrucht en sterven de palingen. Ze paaien maar eenmaal in hun leven. Een weggevangen paling heeft daarom nooit voor nageslacht kunnen zorgen. Er zijn inmiddels zoveel palingen weggevangen dat degene die wel de Sargasso zee bereiken voor te weinig nageslacht kunnen zorgen.

De eitjes van de paling komen langzaam tot ontwikkeling en bereiken na ongeveer 2 jaar, meeliftend op de golfstroom, de Europese kusten. Als klein visje, een glasaaltje, 7cm lang en doorzichtig. Eenmaal aan de Europese kusten aangekomen worden ze………weggevangen. Waarom? Om verkocht te worden aan vissers en kwekerijen. De glasaaltjes kunnen op hun gemak uitgroeien tot echte palingen. Eenmaal uitgegroeid tot echte paling maar voordat ze richting Sargasso  zouden vertrekken, worden ze gevangen. Waarom? Blijkbaar is voor sommige mensen een stukje paling een echte delicatesse.

Hoewel de hoeveelheid glasaal voor de Europese kusten per jaar sterk kan verschillen blijkt uit gemiddelden door de jaren heen dat de glasaalstand met 95% is afgenomen. Gelukkig zijn er nu herstelplannen maar omdat palingen maar eenmaal paaien als ze tussen de 10 tot 15 jaar oud zijn zal het erg lang duren voordat de palingstand weer op een veilig niveau is.

Nu moeten we de vissers ook weer niet van alles de schuld geven. Illegale visserij, verlies van geschikt leefgebied, vis onvriendelijke stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales hebben natuurlijk ook allemaal invloed op het wel en wee van de paling.

090902 017

Tekst en Foto’s Silvia Waajen


Eels, where have they gone?

The ones diving in the Boschmolenplas for a really long time already know the Eel has never been abundant in this lake. The chance to encounter an eel is most likely during a night dive but even then you must be lucky.  Fact is, through the years the eel has become more and more scarce. Why?  Fisherman keep catching them.

After living in salt, fresh or brackish water for 10 to 15 years the eels start to migrate to the Sargasso sea, just about 6000 km away.  When arrived here the eggs will be fertilized and the eels die.  They spawn only ones in their lives. That’s why a caught eel will never produce offspring. Meanwhile there are so few eels that those that reach the Sargasso Sea can’t produce enough offspring.

The eggs of the eel slowly develop and reach after two years, hitch-hiking on the Gulf Stream, the European shores. As a little fish, a glass eel, 7cm long and transparent. Once reached the European shores they will be…..caught. Why? They will be sold to fishermen and fish farms. The glass eels slowly grow to big eels. Once grown to a big eel but before they leave direction Sargasso Sea they will be caught.  Why? Apparently, for some people the eel is a delicacy.

The amount of glass eel at the European shores fluctuates very much each year but the average over the years displays a decline of 95%. Fortunately there are recovery plans but because eels spawn only once in their lives when they are between 10 to 15 years old it will take a long time before  the amount of eel is at a safe level again.

Now we can’t blame the fishermen for everything. Illegal fishery, loss of suitable habitat, fish unfriendly weirs, pumping stations or hydro-electric power plants influence also the ups and downs of the eels.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024