Nieuwe kokerjuffer soort in de Boschmolenplas

Flora & Fauna
|
17 februari 2023

De schietmot brengt het grootste gedeelte van zijn leven onder water door. We noemen hem dan kokerjuffer. Een van de grootste en makkelijkst herkenbare is Anabolia nervosa. Het patroon op de kop lijkt op twee boven elkaar gestapelde ankertjes.  Ze bouwen een kokertje  van allerlei materiaal en aan de buitenkant worden nog een paar takjes bevestigd.

Het kokertje op zich is zo’n 3 cm lang, de stokjes zijn nog langer. Daarmee is het de grootste kokerjuffer die tot nu toe in de Boschmolenplas gevonden werd. Onlangs werd er tijdens een koude nachtduik een tweede nog grotere soort ontdekt, Agrypnia pagetana. De kokertjes van deze kokerjuffer zijn grover gebouwd en het materiaal ligt in een soort spiraal. Op de kop van deze kokerjuffer zijn bruine strepen te zien die in v vorm liggen. Hierdoor is hij het makkelijkst te onderscheiden van A. nervosa. Hoewel deze kokerjuffer in andere plassen redelijk algemeen is was hij in de Boschmolenplas nog nooit gezien. Op het ogenblik zijn er slechts twee waarnemingen van deze kokerjuffer in de Boschmolenplas. De indruk bestaat dat A. pagetana overdag redelijk verscholen zit tussen de waterplanten maar tijdens de nacht aan de maaltijd begint. Tijdens duiken in andere plassen werd hij ’s nachts vaker waargenomen dan overdag. Maak je wel eens een (nachtduik) in de Boschmolenplas en je ziet kokerjuffers dan is het misschien leuk om net iets beter te kijken en te zien welke kokerjuffer het precies is.

Tekst en foto’s Silvia Waajen

New species of caddisfly in lake Boschmolenplas

The caddisfly spends most of his life under water. One of the largest and easiest to recognize is Anabolia nervosa. The pattern on the head looks like two anchors stacked above each other. They build a casing of all kinds of material, on the outside a few sticks are attached. The casing itself is about 3 cm long, the sticks are longer. This makes it the largest caddisfly found in lake Boschmolenplas until now. Recently a second, even larger species was found during a cold night dive, Agrypnia pagetana. The casing of this caddisfly is built coarser and the material lies in a kind of spiral. On the head of this caddisfly there are brown stripes that lie in a v-shape. This is the easiest mark to distinguish it from A. nervosa. Although in other ponds this caddisfly is fairly common, he had never been seen in lake Boschmolenplas. At the moment there are only two observations of this caddisfly in lake Boschmolenplas. The impression is that P. pagetana is pretty good hidden during day time between the aquatic plants, but starts eating in the night time. During dives in other ponds, he was observed more often at night than during daytime. If you ever do a (night) dive in lake Boschmolenplas and you see caddisflies then it might be fun to look a little bit better and see which caddisfly it exactly is.

Tekst and Photo’s Silvia Waajen

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024