Bijna Pasen

Flora & Fauna
|
21 juli 2023
Tijd voor eieren

Het is bijna Pasen, de tijd om eieren te gaan zoeken is weer aangebroken. Nou ja, Pasen is misschien iets te vroeg. Het water is nog net iets te koud maar als het boven de 10 graden komt begint voor veel beestjes het feest. De snoekbaarzen komen langzaam terug naar de paaiplaatsen waar ze hun eieren leggen, de baarzen gaan op zoek naar iets om hun slingers in op te hangen en veel slakken gaan ook op zoek naar een partner. Bij de snoekbaars is het niet zo moeilijk om de eieren te vinden.

Kijkt een snoekbaars je dreigend aan boven een harde ondergrond en is ie niet van plan weg te zwemmen, grote kans dat dit een mannetje is dat de eieren bewaakt die als een wit tapijtje onder hem liggen. Bij de baarseieren is het ook niet zo moeilijk. Als het even kan worden ze als een mooie slinger ergens in opgehangen. De eipakketjes van slakken zijn een heel stuk kleiner maar ook prima te herkennen. De poelslakken leggen een mooi worstje met allemaal kleine bolletjes erin. Vers gelegd zijn het net zeepbelletjes, als ze wat ouder zijn, zijn de slakkenhuisjes al zichtbaar.

Deze eipakketjes worden overal op gelegd. De diepslak legt een langwerpig pakketje in honingraatvorm. In ieder raatje zit een geel puntje, dit worden later de slakjes. Deze pakketjes zijn meestal te vinden aan de zijkant van allerlei substraat zoals stenen en takken. De platwormen leggen ook in de winter eieren. Deze eieren zijn rond en rood. Ze zijn te vinden onder stenen. Je moet wel heel goed kijken want zo’n ei pakketje is maar een halve mm groot. Inmiddels zitten er veel marmergrondels in de Boschmolenplas. Als je eens stenen keert en je vindt gele langwerpige eitjes dan zijn deze van de marmergrondel. Nu het water warmer wordt spendeer eens een duikje aan het zoeken naar eitjes, je zult zien dat ze in alle vormen en maten te vinden zijn.

Text en foto’s Silvia Waajen

Almost Eastern, time for eggs

It’s almost Eastern, the time to look for eggs has come. Well, maybe Eastern is a little bit too early. The water is still a little bit too cold but when it comes above 10 degrees, for a lot of animals the party begins. The pike perches slowly come back to the grounds where they lay their eggs. The perches go searching for something to hang their garlands and a lot of snails go searching for a partner. The eggs of the pike perch are not that difficult to find. If a pike perch looks grim at you above a hard substratum and he is not willing to swim away, big chance that this is a male guarding the eggs. The eggs of snails are a lot smaller but not hard to recognize. The pond snails make a nice sausage with a lot of little balls in it. Fresh laid they look like little soap bubbles, if they are a bit older the shells are visible. These eggs are laid everywhere. The mud snail lays elongated eggs in the shape of a honeycomb. In every honeycomb there is a yellow dot, these dots will be the snails. These eggs are found at the site of all kinds of substratum like stones and branches. Flatworms lay their eggs whole year around. These eggs are round and red. They are found under stones but you have to look very carefully because these eggs are only half a mm in size. Meanwhile there are a lot of Tubenose goby’s in the Boschmolenplas. If you turn stones and you find elongated yellow eggs then these are Tubenose goby eggs. When the water becomes warmer spend a dive looking for eggs. You will notice that they are found in all kinds of shape and size.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024