De ene zijn brood is de ander zijn dood

Flora & Fauna
|
21 juli 2023

De onderwaterlente is voorbij en inmiddels zijn de watertemperaturen zo aangenaam dat er weer in het natpak gedoken kan worden. De eitjes die door de meeste dieren in de lente zijn gelegd zijn of opgegeten of uitgekomen. Zo zijn er nu hele hordes jonge slakjes te zien. Tussen de stenen en het groen zitten jonge marmergrondels maar wat het meest opvalt zijn toch de scholen jonge baars. Met het groter worden van de baarsjes worden de scholen kleiner.

Ook de jonge snoekjes kom je zeer regelmatig tegen. Ze verschuilen zich ondiep in het groen en daarom is het lang niet altijd makkelijk om ze te ontdekken. Ook kleine snoekjes beginnen met het eten van klein gedierte maar naarmate de snoekjes groter worden, worden ook de prooien groter. Snoek(jes) kunnen in verhouding tot hun eigen grootte grote prooien aan. Het vermoeden bestaat dat deze snoekjes dan ook mede schuldig zijn aan het kleiner worden van de scholen baarsjes. Maar er zitten ook nog altijd veel marmergrondels in de Boschmolenplas. Zoals in een eerder verhaaltje beschreven een exoot uit het Ponto Kaspische gebied die eigenlijk niet in de Boschmolenplas thuishoort. De vraag toen was of roofvissen de marmergrondel als prooi leren herkennen. En ja hoor, vorige maand tijdens een duik kwam ik een klein snoekje tegen die net een marmergrondel gevangen had. Toen hij me zag wilde hij er van door gaan met de prooi in zijn bek. Gelukkig kon ik nog een enkele foto maken omdat hij de prooi dwars in zijn bek had en deze bleef hangen achter het weelderige groen. Goed om te weten dat snoek deze vis nu als prooi herkent zodat het bestand aan marmergrondel in toom gehouden kan worden.

160629-004

Tekst en foto’s, Silvia Waajen


One man’s meat is another man’s poison.

Underwater spring is over and meanwhile the water temperature is so nice that we can dive again in a wetsuit. The eggs that where laid in spring by most animals have been or eaten or hatched. By now there are lots and lots of young snails. Between stones and the plants are young Tube nose gobies but what’s most striking are the schools of young Perch. With the growth of the young Perch the schools get smaller. Also young pike is seen regularly. They hide in the green in the shallows and that’s why it’s not always easy to discover them. Small pike starts with eating small animals but with the growing of the pike the prey gets bigger to. In relation to their own size, (small) pike can eat big prey. We guess that these small pike are also partly guilty of the smaller getting schools of Perch. But there are still lots of Tube nose gobies in the Boschmolenplas. As described in an earlier story an invader from the Ponto Caspian aria that doesn’t belong into the Boschmolenplas. The question then was whether prey fish will learn to recognize the Tube nose goby as prey. And yes, last month during a dive there was a small pike that captured a Tube nose goby. He wanted to swim away with his prey when he saw me. Fortunately I could take some pictures because the prey was crosswise in his mouth and got stuck behind the abundant green. Good to know that by now Pike recognizes this fish as prey so the amount of Tube nose goby will be kept in reasonable numbers.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024