Kokerjuffer

Flora & Fauna
|
20 april 2015

kokerjuffer

Wandelende stokjes. Nu de dagen langer worden en ook de zon wat vaker schijnt wordt het onder water eindelijk ook  lente. De watertemperatuur is al enkele graden gestegen en het leven keert langzaam terug. Wie goed oplet ziet nu overal wandelende stokjes, ja wandelende stokjes. Wie  nog beter oplet ziet dat er een kokertje van zand e.d.  gemaakt is waaraan deze stokjes vastzitten. In dit kokertje leeft  een beestje, de kokerjuffer. Er leven verschillende soorten kokerjuffers in de Boschmolenplas die allemaal verschillende kokertjes maken.

De wandelende stokjes hebben de naam Anabolia nervosa (geen Ned. naam). Het is de grootste kokerjuffer in de Boschmolenplas . Door de grootte en de tekening op de kop  is hij niet te verwarren met andere soorten kokerjuffers. Ook is hij de enige in de plas die met zoveel stokjes aan de haal gaat. In april komen ze massaal te voorschijn en zijn ze te vinden in het ondiepe water waar wat plantenmateriaal bijeen ligt dat in het water gewaaid is. Kokerjuffers zijn de larven van schietmotten. Ze leven als larve onder water waarna ze zich verpoppen en uitvliegen. Anabolia nervosa vliegt in september/oktober. Dan worden ook de eieren afgezet die in het water zichtbaar zijn als een gelatineuze ronde massa met witte eitjes erin. Uit deze eitjes komen de kokerjuffers die we de volgende lente weer zullen zien. Dus als je rond april ondiep terug zwemt naar de instap en je ziet wandelende stokjes dan is dit de kokerjuffer Anabolia nervosa.

Kokerjuffer

Tekst en Foto’s Silvia Waajen

Walking sticks

Now the days are getting longer and the sun is shinning more often its getting spring under water. Water temperature has already risen several degrees and live is slowly coming back. The one who’s paying attention sees walking sticks everywhere, yes walking sticks. Who’s paying attention even better sees there is a case made off sand etc. on which the sticks are attached. In this case lives an animal, the caddisfly larvae. There are several species of caddisfly larvae living in the Boschmolenplas all of them make different cases. The walking sticks go by the name Anabolia nervosa (no Dutch name). This one is the biggest caddisfly larvae in the Boschmolenplas. By the size and the figures on the head they can’t be confused with other species of caddisfly larvae. Also they are the only ones walking around with so many sticks. In April they emerge in large numbers and are found in the shallows where there is some materials of plants blown into the water. Caddisfly larvae are living under water where they pupate and fly away. Anabolia nervosa flies in September/Oktober. In this time the eggs are also layed, in the water they are visible as a gelatinous round mass with white eggs inside. From these eggs caddisfly hatch that we will see upcoming spring. So around April, when you are swimming back in the shallows to the entrance and you see walking sticks then this is the caddisfly larvae Anabolia nervosa.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024