Marmergrondels

Flora & Fauna
|
16 april 2015

Eerste marmergrondel in de Boschmolenplas

Waar komen de marmergrondels (Proterorhinus semilunaris) in de Boschmolenplas vandaan? Altijd weer leuk om een nachtduik te maken in de Boschmolenplas. Tijdens een nachtduik zijn veel meer vissen te bewonderen dan overdag. Bovendien zijn ze makkelijker te benaderen om b.v. een foto te maken. Duikers die een beetje opletten zien op het ogenblik ongelooflijk veel marmergrondels. Ze zitten werkelijk overal, op de bodem, tussen de stenen, op de waterplanten, tussen de waterplanten, noem maar op. Waar komen die marmergrondels nu vandaan?

Op 16 juli 2013 is de eerste foto van een volwassen marmergrondel in de Boschmolenplas gemaakt. De grondel werd mij aangewezen door twee andere duikers die hem gespot hadden. Omdat de grondel rustig half onder een steen bleef liggen en omdat het juli was kon hij wel een eitjes hebben.

Ja, een hij. Bij marmergrondels bewaakt het mannetje het nest totdat de eitjes uitkomen. Maar als dit een volwassen mannetje is moet er ook ergens een volwassen vrouwtje zijn….. er moeten dus enkele marmergrondels tegelijkertijd in de Boschmolenplas terecht zijn gekomen. De meest logische verklaring, in de winter van 2012/2013 is er via de pijp water in de Boschmolenplas gepompt. De kans is groot dat er marmergrondels door de pijp de plas in gespoeld zijn. Waarom zijn het er nu dan zoveel? De voortplantingstijd begint in april en eindigt in augustus, vrouwtjes zetten tot drie keer per seizoen enkele honderden eieren af onder stenen e.d.. Als er twee/drie paartjes de plas in gespoeld zijn heb je al snel enkele duizenden eitjes.

Hoewel we een goed bestand aan roofvis (baars, snoek, paling) in de Boschmolenplas hebben kennen deze vissen de marmergrondel (nog) niet als prooi. Zodra de roofvissen doorhebben dat marmergrondel eetbaar is zal het bestand hoogstwaarschijnlijk terug lopen.  Goede zaak want marmergrondel lust ook wel zeer jonge visjes of de eitjes van snoek en baars.

Marmergrondel eieren

Tekst en Foto’s Silvia Waajen

Where are the Tubenose goby’s (Proterorhinus semilunaris) in the Boschmolenplas coming from?

Always nice to make a night dive in the Boschmolenplas. There is much more fish to look at during a night dive. Besides that they are much easier to approach to take a picture. Divers who pay a little attention can see that at the moment there is a huge amount of Tubenose goby. They are everywhere, on the bottom, between the stones, on the plants, between the plants, and so on. But where are they coming from?

The first picture of an adult Tubenose goby in the Boschmolenplas was taken on July 16th 2013. Two other divers who had seen this goby pointed it out to me. Because this goby was peacefully lying under a stone and because it was July there was a possibility he had eggs. Yes, a he. In the case of Tubenose goby’s the mail guards the nest until the eggs hatch. But if this is an adult male, there has to be an adult female somewhere…….there must be more Tubenose goby’s gone into the Boschmolenplas at the same time.
The most logical explanation, during the winter 2013/3013 water was pumped into the Boschmolenplas. Big chance the Tubenose goby’s flushed through the pipeline. But why are there so many at the time? Reproduction time starts in April and ends in August, female’s lay hundreds of eggs up to three times in this season, makes thousands of eggs. Although we have a good amount of predator fish (Perch, Pike. Eel) in the Boschmolenplas they have not yet discovered the Tubenose goby as prey. As soon as the predator fish  understands that Tubenose goby is edible the amount of Goby’s will most likely decline. Good thing because Tubenose goby also likes to eat very young fish or the eggs of Pike and Perch.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024