Winters nachtduikje

Flora & Fauna
|
21 juli 2023

Inmiddels is de watertemperatuur gezakt tot een aangename 4 graden. Veel duikers hebben de duikspullen in de kast gehangen tot het weer wat warmer wordt. Voor degene die na het werk toch nog even onder water willen verdwijnen wordt het meestal een nachtduikje. Maar waarom zou je bij 4 graden water in het donker en vaak ook nog bij een onaangename buitentemperatuur het water ingaan?

Nou, er is niet zo heel veel leven meer, maar het leven dat er is, is vaak heel rustig waardoor je prima foto’s kunt maken. Zeker marmergrondels zijn midden in de winter nog volop te vinden. Hier en daar kom je nog baarsjes tegen, maar ook stekelbaarsjes zijn tijdens een winterse nachtduik niet echt een uitzondering. Ook de kreeften zijn, door het ontbreken van waterplanten, makkelijker te vinden en te benaderen. Wandelend over de bodem zijn ze niet te missen. Zeker het kleinere leven zoals aasgarnaaltjes, hydra’s en platwormen zijn in deze tijd massaler te vinden dan in voorjaar en zomer. Een van de mooiste slakjes, de spitse bronblaashoorn, is in de winter ook veel makkelijker te vinden, ze doen zich te goed aan algen die op takken of de laatste waterplanten groeien. Voor de oplettende duiker is er nog allerlei klein leven te vinden. Niet zo geïnteresseerd in het leven, nou maak dan een rondje langs de wrakken beelden of voorwerpen die in de Boschmolenplas staan. Omdat er niet zoveel duikers in het water liggen is het zicht vaak erg goed om te genieten van al deze objecten en deze eindelijk eens stofvrij op de foto te zetten.

161030 615

Tekst en foto’s Silvia waajen

Winterly nightdive in the Boschmolenplas

Meanwhile the water temperature has dropped to a nice 4 degrees. Many divers have put their diving stuff in the closet and wait till it gets a little bit warmer. For the ones that still wants to disappear under water after a day of work this means mostly a night dive. But why you want to dive in 4 degrees water, in the dark and also with unpleasant air temperatures. Well, there is not that much live anymore but the live that is around is much more at ease and this means nice pictures. Specially the tube nose goby is still abundant in wintertime. So now and then there is a perch but also the three spined stickleback  is seen regularly during a night dive. The Spiny cheek crayfish is easy to find because of the lack of water plants. Walking around on  the bottom you can’t miss them. Specially the smaller life like mysids, hydra’s and flatworms  are now much more abundant then in summer and spring. One of the most beautiful gastropods, the European physa, is also much easier to find in wintertime, they feed on algae on branches or on the last water plants. There is a lot of small life to find for the alert diver. Not interested in life, well, make a round  along the wrecks, statues or objects that are in the Boschmolenplas.  Because there aren’t that many divers  the visibility is often very good to enjoy these objects and finally get them dust free on a photo.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024