Poelslakken

Flora & Fauna
|
13 maart 2015

Ovale Poelslak

Waarom zijn er op het ogenblik zoveel poelslakken te zien in de Boschmolenplas? De ovale poelslak (Radix balthica) en de oorvormige poelslak (Radix auricularia) zijn  twee soorten poelslakken die het meest voorkomen in de Boschmolenplas. Hiervan is de oorvormige poelslak het meest algemeen.
Eerst even de verschillen.  Voor een duiker is het verschil het beste te zien aan het dier zelf. De oorvormige poelslak heeft een gelig lichaam met donkere pigmentvlekjes, de ovale poelslak heeft een wit/grijzig lichaam met gelige pigmentvlekjes. Volwassen oorvormige poelslakken zijn groter dan de volwassen ovale poelslakken.

Op het ogenblik zien we alleen maar volwassen slakken in de Bosmolenplas. De ovale poelslak plant zich voort van april tot september. Er zijn een tot twee generaties per jaar. De zomergeneratie leeft maar drie tot vijf maanden. De overwinterende generatie negen tot vijftien maanden. Dit zijn de ovale poelslakken die we nu zien in de Boschmolenplas.

De oorvormige poelslak plant zich in de lente voort. Rond mei sterven deze slakken. In juni/juli zul je dan ook weinig tot geen oorvornmige poelslakken tegenkomen. In augustus zijn de jonge dieren volwassen. Dit zijn de oorvormige poelslakken die we nu zien in de Boschmolenplas. Beide slakkensoorten hebben hetzelfde dieet, algen en planten, aas (slakken, wormen, vliegen, muggen) en detritus (organische deeltjes). Op 5-7 meter staat het kranswier er nog erg netjes bij. In dit kranswier (Chara sp) zitten allerlei soorten algen. Hier kun je dan ook de slakken vinden. Als je het geduld kunt opbrengen wat langer bij zo’n slakje te blijven hangen zie je hoe de algen verslonden worden.
Beide slakkensoorten overwinteren op de bodem, er zijn in de winter immers geen waterplanten meer.  En in de lente, dan begint het hele cirkeltje weer van voor af aan met het leggen van eitjes.

Pond snails

Why are there at the moment so many pond snails in the Boschmolenplas? The wandering pond snail (Radix balthica) and the ear pond snail (Radix auricularia) are two kinds of pond snails that are most common in the Boschmolenplas. From these two the ear pond snail is the most common. First the differences. For a diver the difference is best seen at the animal itself. The ear pond snail has a yellowish body with dark pigment spots, the wandering pond snail has a white/greyish body with yellowish pigment spots.  Adults of the ear pond snail are bigger than adults of the wandering pond snail. Around this time we only see adult pond snails in the Boschmolenplas.
The wandering pond snail reproduces from April until September. There are two generations in a year. The summer generation lives only for three to five months. The generation that stays over the winter lives for nine to five-teen months. These are the  wandering pond snails that we now see in the Boschmolenplas. The ear pond snail reproduces in spring. These snails will die around may. As a result you will find less to none ear pond snails in juni/juli.  In August the young animals are fully grown. These are the ear pond snail that we now see in the Boschmolenplas.

Both species live on the same diet, algae and plants, carrion (snails, worms, fly’s, midges) and detritus (organic parts). At 5-7 meters the musk grass (Chara sp) is still very good. On this musk grass there are all kinds of algae. So here it is where the snails are. If you have the patience to stay a little bit longer and look at the snail you can see how the algae are being eaten. Both species stay over winter on the bottom, because in wintertime there are no water plants anymore. And in spring, the whole circle starts from the beginning with the laying of eggs.

Literatuur: De Nederlandse zoetwatermollusken
Radix bathica synoniem Radix ovata
tekst  Silvia Waajen
foto’s Silvia Waajen

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2023