Zonnebaars

Flora & Fauna
|
4 juni 2015

De zonnebaars (Lepomis gibbosus) komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Het is een mooi visje, daarom worden ze in  Nederland al heel lang verhandeld als aquarium en vijver visje. Door uitzetting en ontsnapping is de zonnebaars in de Nederlandse wateren terecht gekomen. In de Boschmolenplas komen we ook al heel lang een populatie zonnebaars tegen maar in  sommige wateren is de populatie zo groot dat het een probleem geworden is.

De visjes planten zich makkelijk voort en kunnen voor honderden nakomelingen per jaar zorgen. Het mannetje bewaakt de eitjes en zelfs de jongen tegen rovers. De zonnebaars zelf eet jonge visjes, larven, eitjes, kortom bijna alles wat eetbaar is. Het enige dat overblijft is een groot bestand aan zonnebaars. Toch blijft het bestand aan zonnebaars in de Boschmolenplas al jaren op een normaal niveau. Hoe kan dit? Er is een proef gedaan in een meertje waar alleen nog maar zonnebaars te vinden was. Er werden snoeken uitgezet. Na een jaar werd er gekeken wat er gebeurd was. Wat bleek, het snoekbestand was toegenomen en het zonnebaarsbestand was drastisch afgenomen. De snoek blijkt zonnebaars wel te lusten. De proef is nog in volle gang maar de vooruitzichten zijn optimistisch. In de Boschmolenplas hebben we ook een mooi bestand aan snoeken. Tijdens een duik kun je er meerdere tegenkomen, zeker in de zomermaanden.  Zouden het onze eigen Boschmolenplassnoeken kunnen zijn die hier het zonnebaarsbestand binnen de perken houden???…..

 Tekst en Foto’s: Silvia Waajen

Pumpkinseed Sunfish

Originally the pumpkinseed sunfish (Lepomis gibbosus) comes from North America. It is a beautiful little fish, that’s why it’s already sold for a very long time in the Netherlands as aquarium and pond fish. Trough release and escape this fish ended up in Dutch waters.

We encounter a population of pumkinseed sunfisch already for a very long time in the Boschmolenplas but in some waters the population has grown to a problem. This fish reproduces easy and they produce hundreds of offspring in a year. The male guards the eggs and even the young fish against predators. Pumpkinseed sunfish itself eats young fish, larvae, eggs, in short, everything that’s edible. The only thing that remains is a huge population of pumpkinseed sunfish.  Nevertheless, for many years now the population of pumpkinseed sunfish in the Boschmolenplas is at a normal level. How is this possible?

An experiment was done in a small lake where there was only pumpkinseed sunfish left. Pike was released. After a year they looked what happened.  It appears that the stock of pike had increased and the stock of pumpkinseed sunfish had drasitical decreased. Pike seems to like pumpkinseed sunfish. The experiment is still going but the outcome looks very optimistic. There is also a nice amount of pike in the Boschmolenplas. During a dive you can encounter more of them, specially during summer months. Could it be that our own Boschmolenplaspike keeps the stock of pumpkinseed sunfish under control??…

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024