Zwartbekgrondel

Flora & Fauna
|
21 juli 2023

Al enige tijd gingen er geruchten dat er zwartbekgrondels (Neogobius melanostomus) in de Boschmolenplas zouden zitten. Het definitieve bewijs is nu geleverd. Op facebook verscheen een foto van Leon Spatjens waar zonder enige twijfel een zwartbekgrondel op staat. Gewapend met een macro lens zelf maar op zoek.

En ja hoor, meteen bij de instap was het al raak. Op enkele plaatsen waar genoeg ruimte is om weg te kruipen zijn zwartbekgrondels te vinden. Zitten ze al lang in de Boschmolenplas? Hoe zijn ze er in gekomen? Waarom zijn ze niet eerder opgemerkt? Worden ze zo talrijk als in de Grote Hegge of de Polderplas?

Zitten ze al lang in de Boschmolenplas en hoe zijn ze er in gekomen? Uitzetting is zeer onwaarschijnlijk. De eitjes van zwartbekken worden in een holletje aan de onderkant van stenen afgezet en bewaakt door het mannetje. Verplaatsing door watervogels is dus ook zeer onwaarschijnlijk. Enkele jaren geleden heeft de pijp een tijdje Maaswater de Boschmolenplas in gepompt. Mogelijk is de zwartbekgrondel toen samen met de marmergrondel de Boschmolenplas ingespoeld. Dan zouden ze al enkele jaren in de Boschmolenplas zitten en heeft de marmergrondel tot nu toe de betere kansen gehad want deze komt veelvuldig voor in de Boschmolenplas. Waarom zijn ze niet eerder opgemerkt?  De Boschmolenplas zwartbekken vertonen ander gedrag dan de Pol en Grote Hegge zwartbekken. De Grote Hegge en Pol zwartbekken zou je brutaal kunnen noemen en zijn niet bang voor een duiker. Wat meteen opvalt als je in de Boschmolenplas op zoek gaat naar de zwartbek is dat ze zeer op hun hoede zijn. Meestal zijn ze al ergens onder verdwenen voordat je als duiker ook maar een beetje in de buurt komt. Rustig afwachten totdat ze weer tevoorschijn durven te komen is de enige oplossing. Worden ze zo talrijk als in de Grote Hegge en de Polderplas? Als ze inderdaad al enige jaren in de Boschmolenplas zitten dan blijft het aantal zwartbekken tot nu toe binnen de perken. Dit is mogelijk te verklaren door de hoeveelheid roofvis die best een zwartbek lust. Immers de hoeveelheid zonnebaars is in de Boschmolenplas ook altijd binnen de perken gebleven terwijl deze in sommige andere afgesloten plassen tot een plaag leidde. Remedie was het uitzetten van snoek. Zitten ze nog niet zolang in de Boschmolenplas, dan kunnen ze zich nog volop vermeerderen en gaan we de kant van Grote Hegge en Pol op. Over 2 -3 jaar blijft er dan alleen nog maar zwartbekgrondel over om van te “genieten” in de Boschmolenplas. Gelukkig doen de geruchten van de zwartbek ook al enkele jaren de ronde zodat er vooralsnog vanuit gegaan kan worden dat de zwartbekken inderdaad al enkele jaren in de Boschmolenplas zitten en dat de hoeveelheid binnen de perken blijft.

160930-010-k

Tekst en Foto’s Silvia Waajen

Round goby (Neogobius melanostomus)

For some time now there are rumours that there is round goby in lake Boschmolenplas. Now there is definitive proof. On Face book was a picture made by Leon Spatjens that showed with no doubt a round goby. Armed with a macro lens I  searched for myself.  And yes, immediately at the entrance there they where. At some places with enough room to hide away there where round gobies. For how long are they already in lake Boschmolenplas? How did they get in there? Why didn’t we see them before? Will they be as numerous as in lake Grote Hegge or lake Polderplas?

How long are they in lake Boschmolenplas and how did they get in there? Release is very unlikely. The eggs of the round goby are placed in a cavity at the underside of stones and guarded by the male. Therefore dispersion by water birds is also unlikely. A few years ago the pipeline has pumped water into lake Boschmolenplas. Maybe then the round goby together with the tube nose goby where flushed into the lake. This means that they are already several years in lake Boschmolenplas but the tube nose goby had the better chances because by now they are abundant in the lake. Why didn’t we see them before? The Boschmolenplas round gobies show other behavior then the Grote Hegge and Polderplas round gobies. The Grote Hegge and Pol round gobies are nearly daring and not afraid of a diver. What stands out is that the Boschmolenplas gobies are very cautious. Often they have disappeared before a diver even comes near to them. Relax and wait until they have the guts to appear again is the only solution. Are they gone be as numerous as in lake Grote Hegge and lake Polderplas? If they are already for several years in lake Boschmolenplas then the amount of round gobies is nothing to worry about. This could be explained by the amount of predator fish who likes to eat a round goby so now and then. The amount of pumpkin seed fish in lake Boschmolenplas never reached high levels while in other closed lakes they became to abundant. Remedy was the release of pike. If the round goby isn’t that long in lake Boschmolenplas than they can rapidly reproduce and we will end up like lake Grote Hegge or Polderplas. In about 2 -3 years there will only be round goby to ”enjoy” in lake Boschmolenplas. Fortunately the rumours about the round goby in lake Boschmolenplas are also around for several years. Therefore we can assume that the round goby is already around for several years and the amount of round goby will stay in reasonable numbers.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024